Spoločnosť ELEKTRAspol. s r. o. vznikla v roku 2000.

Pri svojom vzniku nadviazala na dlhoročné skúsenosti

v oblasti realizácie elektroinštalácii svojich zakladateľov

a  až do súčasnosti konateľov spoločnosti.

 

Naša spoločnosť aktívne funguje na Slovenskom stavebnom trhu

a realizuje elektroinštalačné práce v objektoch rôznej veľkosti

a využitia - od rodinných domov, cez bytové domy, školy

a kultúrne zariadenia až po výrobné haly.

 

Dôležitou oblasťou v našej činnosti je výstavba nových

rozvodov verejného osvetlenia, ale aj rekonštrukcia

už prevádzkovaných vonkajšich pouličných osvetlení.

 

Osobitnú kategóriu tvorí elektroinštalácia náročných

výrobných a technologických zariadení v priemyselných

podnikoch.

 

Naši pracovníci sú pravidelne oboznamovaní a absolvujú

priebežné školenia týkajúce sa najmodernejších technológií

/inteligentné domy,alternatívne zdroje el.energie/ v oblasti

elektroinštalácií, aby Vám mohli ponúknuť optimálne riešenia

z hľadiska funkčností a ceny. 

 

Po dohode s investorom zabezpečíme projekčnú a inžiniersku

prípravu projektu.

 

Dielo odovzdávame kompletne vrátane odborných prehliadok,

skúšok a revíznej správy.

© 2019 ElektraBS. Všetky práva vyhradené.
Designed by Meridiandesign.